asd

  The Neighbourhood – Paradise Türkçe Çeviri

  The Neighbourhood – Paradise

  No matter where you go, you’ll never have control
  Nereye gidersen git, kontrolü sağlayamayacaksın
  No one makes it out alive, no one makes it out alive in paradise
  Kimse sağ çıkamıyor, kimse cennetten sağ çıkamıyor

  Picture you in summertime, drinkin’ white wine in Antigua
  Yazın seni hayal etmek, Antigua’da beyaz şarap içmek
  Told me that you’ll see me and I see ya
  Beni anlayacağını söylemiştin, seni anlıyorum
  And I really wanna believe ya, I do
  Ve sana gerçekten inanmak istiyorum, istiyorum
  Singin’ blues, no shoes on
  Caz söylemek, ayakkabısız
  Strummin’ in the sun and you’ve got your feet up
  Güneşte bir şeyler tıngırdatıyorsun, ayaklarını havada
  I remember when you used to tell me that you’d find your freedom
  Özgürlüğünü bulacağını söylediğin zamanları hatırlıyorum
  It was hard to believe ya
  Sana inanmak zordu

  ‘Cause you never feel enough, it never fills you up
  Çünkü hiçbir zaman yeterli bulmuyorsun, seni hiçbir zaman doyurmuyor
  And if lyin’ on an island is the closest that you’ll come
  Ve bir adada uzanmak gelebileceğinin en yakını ise
  Then run, go ahead, have fun, run
  O zaman koş, devam et, eğlen, koş

  No matter where you go (doesn’t matter where you go)
  Nereye gidersen git (nereye gittiğinin bir önemi yok)
  You’ll never have control (no, no, no, no)
  Hiçbir zaman kontrolü sağlayamayacaksın
  Woke up feeling paralyzed (yeah)
  Felç hissedercesine uyandım
  No one makes it out alive (yeah)
  Kimse sağ çıkamıyor
  In paradise (yeah)
  Cennetten
  Picture me in the major leagues
  Beni büyük liglerde hayal et
  Livin’ in a dream that I created, mhm
  Kendi tasarladığım hayalde yaşıyorum
  I wrote my own books so I never had to read your pages
  Kendi kitaplarımı kendim yazıyorum böylece hiçbir zaman senin sayfalarını okumak zorunda kalmıyorum
  I’ve got no patience for that anyway
  Zaten bunun için de pek sabırlı değilim
  Sensations don’t mean anything
  Hisler hiçbir şey ifade etmez
  If I can’t just have everything
  Eğer her şeye sahip değilsem
  Some days I think I’ll run away
  Bazı günler kaçmayı düşünüyorum
  What would I even do if I made it?
  Kaçsam bile ne yapacağım ki?
  I just keep on fading ’cause
  Sadece solmaya devam ediyorum, çünkü

  I never feel enough, it never fills me up
  Hiçbir zaman yeterli bulmuyorum, hiçbir zaman beni doyurmuyor
  I’m climbin’ up a giant rock, I’ll never reach the top
  Kocaman bir kayalığa tırmanıyorum, hiçbir zaman tepesine ulaşamayacağım
  But I can’t stop, I can’t stop, so
  Ama duramam, duramam, o yüzden

  No matter where I go (doesn’t matter where I go, no, no)
  Nereye gidersem gideyim (nereye gittiğimin bir önemi yok)
  I’ll never have control (never ever have it under)
  Hiçbir zaman kontrolü sağlayamayacağım
  Woke up feeling paralyzed (yeah)
  Felçli hissedercesine uyandım
  No one makes it out alive (yeah) in paradise (yeah)
  Kimse cennetten sağ çıkamıyor
  Paralyzed (yeah)
  Felçli
  No one makes it out alive (yeah) in paradise (yeah)
  Kimse cennetten sağ çıkamıyor

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir