asd

  XXXTENTACION – Train food Türkçe Çevirisi

  XXXTENTACION – Train food Türkçe Çevirisi

  I remember I had walked home that day
  O gün eve doğru yürüdüğümü hatırlarım
  Content with all my misery
  Ttüm acılarım ile memnunum.
  Told my self it’d get better, no clue what there was next to me
  Kendime iyi olacağımı söylüyordum, beni orada neyi beklediğine dair hiç bir şey yoktu
  Remember there was people, walkin’, talkin’ in the distance
  İnsanların yolda yürüdüklerini ve konuştuklarını hatırlarım
  I was dressed for winter weather
  Kış havasına uygun giyinmiştim
  But the summer rays were kissing me
  Ama yaz ışınları beni öpüyordu
  I, I was lost
  Ben, ben kaybolmuştum
  So I took a different path, in the distance he awaited me
  Bu yüzden farklı bir yol aldım, uzakta beni bekliyordu
  Had no weapon, I’m guessing his hands were just enough for me
  Silahsız, ellerinin benim için yeterli olduğunu tahmin ediyordum
  Was no question, I’m guessing he laughed just at the sight of me
  Sorusuz, gülmesinin benim için bir işaret olduğunu tahmin ediyordum
  I was lost
  Ben kaybolmuştum
  I remember I had walked home that day
  O gün eve yürüdüğümü hatırlıyorum
  Content with all my misery
  Memnunum tüm acılarım ile.
  Told my self it’d get better, no clue what there was next to me
  Kendime iyi olacağını söylüyordum, beni orada neyi beklediğine dair hiç bir şey yoktu
  Remember there was people, walkin’, talkin’ in the distance
  İnsanların yolda yürüdüklerini ve konuştuklarını hatırlarım
  I was dressed for winter weather
  Kışa göre giyinmiştim
  But the summer rays were kissing me
  Ama yaz ışınları beni öpüyordu
  I, I was lost
  Ben, ben kaybolmuştum
  And there he was, his presence was alarming
  Ve oradaydı, varlığı endişe vericiydi
  As he approaches casual, we talk ’bout self-harming
  O, günlük yaklaştıkça, kendine zarar vermek hakkında konuşuyorduk
  He told me “kid, you shouldn’t be walkin’ on your own”
  O bana “çocuk, kendi başına yürümemelisin” dedi
  He smiled and laughed, and pat my back
  Güldü, kahkaha attı, ve sırtıma vurdu
  He said, “how far are you from home?”
  O “evden ne kadar uzaktasın?” dedi
  I said, “maybe 30 minutes”
  Ben “belki 30 dakika” dedim
  His frequency distorted quick, I seen it in his image
  Onun sıklığı çabucak çarpıtıldı, onun gözünden gördüm
  I should’ve run right fucking there, I-
  Tam şu anda kaçmalıydım, ben-
  You ever woke up on a train track
  Hiç bir tren rayında uyandın mı?
  With no motherfuckin’ clothes on?
  Çıplak bir şekilde
  Death before your eyes, you prayin’ to God, but ain’t no response
  Gözlerin ölmeden önce, Tanrı’ya dua ediyordum ama tepki yok
  Trying to scream for hope, just a shoulder that you can lean on
  Bir umut için çığlık atmaya çalışıyorsun, sadece dayanabilecrğin bir omuz için
  But ain’t nobody coming, so you scream on
  Ama kimse gelmiyor, çığlık atmaya devam ediyorsun
  And scream on and scream on
  Ve sen çığlık atıyorsun ve çığlık atıyorsun
  While this evil fuck laugh at you?
  Lanet olası şeytan sana gülerken
  Train getting closer, you still surprised that he battered you
  Tren gittikçe yaklaşıyor, hâlâ seni hırpalamasına şaşırıyorsun
  Tears falling harder and harder, minutes get minuscule
  Gözyaşları daha güçlü düşüyor ve daha daha güçlü, zaman azalıyor
  Could’ve had a son or a daughter, now what you finna do?
  Bir kızın veya oğlun olsaydı, şimdi ne bulacaktın?
  You finna die here on this train track
  Bu tren yolunda öldüğünü bulacaktın
  ‘Cause clearly after death, ain’t no way you can find your way back
  Çünkü açıkça ölümden sonra, geriye gitmenin yolu yoktur
  Thinking ’bout your previous memories, going way back
  Önceki anıların hakkında düşünüyorum, geri dönüyorum
  All them fucking dreams ’bout the diamond chain and the Maybach
  Onların tüm lanet hayalleri, elmas zincirler ve Maybach
  Now your time finally up
  Ve senin zamanın sonunda doluyor
  Ask yourself the final question, is you going down or up?
  Kendine son bir soru sor, aşağı mı gidiyorsun yukarı mı?
  Recollectin’ all the moments that you never gave a fuck
  Hiç bir zaman vermediğin tüm hatıraları hatırla
  Now it’s here, death has now arrived, time is finally up
  Şimdi o burada, ölüm geldi, zamanın sonunda doldu

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir